RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów - kadencja 2011 - 2014

ROK 2011

Zarządzenie nr 35/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI URLE (Cześć I)

Zarządzenie nr 34/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie nr 33/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 32/2011 z dnia 09.06. 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536

Zarządzenie nr 31/2011 z dnia 08.06.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów  na 2011 rok

Zarządzenie nr 30/2011 z dnia 27.05.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów  na 2011 rok

Zarządzenie nr 29/2011 z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność użytku publicznego

Zarządzenie nr 28/2011 z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie nr 27/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie nr 26/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 430218W ORAZ NR 430213W  W MIEJSCOWOŚCI KUKAWKI

Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 12.05.2011 r.

w sprawie: powołania na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 05.05.2011 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PSP W SZEWNICY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 05.05.2011 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PSP W JADOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

Zarządzenie nr 22/2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2011 rok

Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: powołania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Zarządzenie nr 20/2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 22.04.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu doskonalenia oceny i wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej podlagającej brakowaniu
Zarządzenie nr 18/2011 z dnia 22.04.2011 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2011/2012
Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 30.03.2011 r.
w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2010 rok
Zarządzenie nr 15/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie nr 14/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
  Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: odwołania lokwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 18.03.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu
Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, stanowiącego podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 25.02.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 21.02.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 18.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2011 rok
Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Jadów
Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów
Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 14.01.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 08.07.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 29.06.2011
Dokument oglądany razy: 610