RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów - kadencja 2011 - 2014

ROK 2011

Zarządzenie nr 14/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
  Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie: odwołania lokwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Poradnia Rehabilitacyjna" w Jadowie
Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 18.03.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu
Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie: wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, stanowiącego podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 25.02.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jadów
Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 21.02.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 18.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2011 rok
Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Jadów
Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 01.02.2011 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów
Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów
Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 14.01.2011 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy JadówOpublikował: Dorota Czuba
Publikacja dnia: 29.06.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 29.06.2011
Dokument oglądany razy: 441