RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 16.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oświadczenia majątkowe

  • Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
  • Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  • Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych, składanych na podstawie powołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, dokonuje p. Ewa Jankowska, inspektor w Biurze ds. Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMŁ.


Opublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 16.06.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 14.05.2011
Dokument oglądany razy: 842