RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: redagowanie treści

2010r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010 - 2014
ROK 2010

Uchwała nr II/12/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Uchwała nr II/11/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów
Uchwała nr II/10/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/9/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowie, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/8/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/7/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/6/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/5/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/4/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/3/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr I/2/10 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwał nr I/1/10 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 08.06.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 02.06.2011
Dokument oglądany razy: 680