RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Formatowanie tekstu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Jadów

ul. Jana Pawła II 17

05-280 Jadów

tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46

fax: 25 675-43-84

e-mail: jadow@o2.pl

http://jadow.az.pl/Uwaga!

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej obejmująca poprzednie kadencje znajduje się pod adresem: http://jadow.az.pl/bipNIP Gminy Jadów 125-13-34-791

NIP Urzędu Gminy Jadów 824-14-85-641

REGON 000536427

kod terytorialny 1434062

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jadów

Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów

09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10.01.2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10 stycznia 2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej                                                                                                                         

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

08.01.2019

Informacja i zaproszenieOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 08.06.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 3 600