RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Gospodarka komunalna

Inspektor

Ewa Kalinowska

I piętro, pokój nr 16

tel. 25 675-40-44 wew. 45

e-mail: ewa.kalinowska@jadow.az.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00


Podległość: stanowisko samodzielne, podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta


Zakres zadań na stanowisku:

 1. Realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Opracowanie i realizacja gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Nadzór, organizacja i utrzymanie targowiska gminnego.
 4. Współpraca z Sądem Rejonowym w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych przez osoby skazane.
 5. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
 6. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego.
 7. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wykorzystania mieszkaniowego zasobem gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych będących w posiadaniu gminy w tym przygotowywanie projektów uchwał i przetargów.
 9. Ustalanie i egzekucja czynszu najmu i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
 10. Wyrażenie zgody na dokonanie ulepszeń w lokalach komunalnych oraz określenie sposobu rozliczania z tego tytułu.
 11. Prowadzenie egzekucji i eksmisji w sprawach lokalowych.
 12. Sprawowanie zarządu nad budynkami i budowlami stanowiącymi własność lub współwłasność oraz będącymi w posiadaniu gminy.
 13. Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem parku w Jadowie.
 14. Organizacja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.
 15. Prowadzenie apteczki punktu pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Do pobrania:

1. Karta usług - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości od właścicieli nieruchomości.docOpublikował: Dorota Czuba
Publikacja dnia: 31.05.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 566