RSS
A A A

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna


Skład Komisji:

 1. Sulich Jacek - Przewodniczący
 2. Krasnodębska Bożena - Członek
 3. Ołdak Marzena - Członek
 4. Ołówka Zbigniew - Członek
 5. Ściborowska Katarzyna - Członek

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Skład Komisji:

 1. Ściborowska Katarzyna - Przewodnicząca
 2. Archiciński Jerzy - Członek
 3. Bieniek Olga - Członek
 4. Chojecka Zofia - Członek
 5. Grabska Jadwiga - Członek
 6. Krasnodębska Bożena - Członek
 7. Ołdak Marzena - Członek
 8. Ołówka Zbigniew - Członek
 9. Oniszk Wiesława - Członek
 10. Rozpara Rafał - Członek
 11. Rudnik Łukasz - Członek
 12. Sadlik Regina Maria - Członek
 13. Sulich Jacek - Członek
 14. Tarach Danuta - Członek
 15. Zdanowski Bogdan - Członek

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


Skład Komisji:

 1. Bieniek Olga - Przewodnicząca
 2. Archiciński Jerzy - Członek
 3. Grabska Jadwiga - Członek 
 4. Oniszk Wiesława - Członek
 5. Sadlik Regina Maria - Członek
 6. Zdanowski Bogdan - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Społecznych


Skład Komisji:

 1. Zdanowski Bogdan - Przewodniczący 
 2. Chojecka Zofia - Członek
 3. Grabska Jadwiga - Członek
 4. Rozpara Rafał - Członek
 5. Rudnik Łukasz - Członek
 6. Sadlik Regina Maria - Członek 
 7. Tarach Danuta - Członek 


Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 25.02.2021
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 01.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 077