RSS
A A A

Księgowość Podatkowa

Księgowość Podatkowa

parter, pokój nr 6

tel: 25 785 44 08Kontakt:

Referent

Paulina Siuchta

e-mail: paulina.siuchta@jadow.az.pl


Podinspektor

Emilia Rusiniak

e-mail: emilia.rusiniak@jadow.az.pl

Zakres działania księgowości podatkowej :

 1. Prowadzenie rachunkowości zobowiązania pieniężnego wsi, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny).
 2. Organizowanie inkasa ww. podatków poprzez przygotowanie kontokwitariusza na poszczególne raty dla sołtysów.
 3. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości podatkowej oraz wszelkich rozliczeń dotyczących podatków.
 4. Orzecznictwo w pierwszej instancji w zakresie umorzeń i ulg, zobowiązań podatkowych osób fizycznych.
 5. Prowadzenie rachunkowości podatku od środków transportowych tj. księgowanie wpłat, wydawanie decyzji określających nadzorowanie terminowego uiszczania ww. należności, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 6. Prowadzenie rachunkowości podatku od osób prawnych tj. księgowanie wpłat, nadzorowanie terminowego uiszczania ww. należności, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 7. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki.
 8. Sporządzanie list wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso ww. podatków.
 9. Obsługa interesantów w sprawach księgowości podatkowej.
 10. Odbieranie dowodów wpłat z wyciągów bankowych oraz ich księgowanie.
 11. Nadzorowanie terminowego uiszczania należności podatkowych oraz prowadzenie egzekucji w zakresie posiadanych uprawnień wg przydzielonych miejscowości (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych).
 12. Uzgodnienie wpływów podatkowych i sporządzanie miesięcznych rozliczeń w zakresie poszczególnych podatków.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych.
 14. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie egzekucji podatkowych będących dochodami budżetu gminy.
 15. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach w podatkach wg przydzielonych miejscowości.
 16. Gromadzenie dokumentacji niezbędnych do stosowania z urzędu ulg, sporządzenie wniosków w sprawach ulg, umorzeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 17. Sporządzanie bilansu rocznego.
 18. Przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Do pobrania

Zaświadczenia o niezaleganiu

1. Karta usług.doc

2. Podanie o niezaleganiu.doc

3. RODO.doc

Podatek akcyzowy

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w Rolnictwie lub Rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w Rolnictwie lub Rybołówstwie

4. RODO.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 22.01.2021
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 5 391