RSS
A A A

Ochrona środowiska, gospodarka wodna i rolnictwo

Inspektor

Maria Wójcik

I piętro, pokój nr 21

tel: 25 785 44 12

e-mail: maria.wojcik@jadow.az.plPodległość: stanowisko samodzielne, podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy
Zakres zadań na stanowsku obejmuje sprawy unormowane przepisami :

 1. Prawo ochrona środowiska i o odpadach.
 2. Prawo wodne.
 3. O ochronie przyrody
 4. O lasach
 5. O ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 6. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. Prawo łowieckie
 8. O ochronie zwierząt
 9. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 10. O ochronie roślin.
 11. O rodzinnych ogrodach działkowych.
 12. Inne zadania realizowane przez stanowisko :
 • Prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadanych gospodarstw rolnych, „OC rolników” oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych „Ubezpieczenia budynków rolniczych”.
 • Realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 • Przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Do pobrania:

Wycinka drzew

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.doc

3. Zgłoszenie wycinki

4. Załącznik do wniosku lub zgłoszenia

Azbest

Uchwała Rady Gminy Jadów z dn.17.02.2009r.

w sprawie: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jadów na lata 2009-2032Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 10 792