RSS
A A A

Oświata

Podinspektor ds. oświaty

Ewa Mościcka

parter, pokój nr 5

tel. 25  785 44 19

e-mail: ewa.moscicka@jadow.az.plZadania prowadzone na stanowisku ds. oświaty:

  1. sprawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
  2. sprawy dotyczące konkursów oraz powierzeń stanowiska dyrektora,
  3. realizacja procedur związanych z oceną pracy dyrektorów,
  4. kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  5. sprawy dotyczace przydzielania uczniom pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne),
  6. sprawy dotyczace dofinansowania kosztów kształcenia uczniów młodocianych,
  7. sprawy dotyczące zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci niepełnosprawnych.


Do pobrania:

Stypendia i zasiłki szkolne

1. Karta usług.doc

2. Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom.doc

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc

Dofinansowanie kosztów kształcenia ucznia młodocianego

1. Karta usług.doc

2.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

4. Oświadczenie o wielkości otrzymanje pomocy de minimis.doc

5. Formularz informacyjny.xls

Zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 638