RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Obrona cywilna i archiwum

parter, pokój nr 16
tel: 25 785 44 02  

tel. kom.: 507 428 088
e-mail:


Pracownik prowadzi sprawy związane z archiwum zakładowym i sprawami wojskowymi.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.
 2. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania Wójta w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 3. Realizacja wszelkich zadań dotyczących obrony państwa oraz Stałego Dyżuru.
 4. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 5. Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
 6. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 7. Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w tym podejmowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub jej usunięcie na terenie Gminy.
 8. Realizacja zadań Wójta określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
 9. Realizacja spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 10. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zdrowia.
 11. Prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 13. Wykonywanie zadań z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 156