RSS
A A A

Gospodarka komunalna

Referent

Marlena Oniszk

I piętro, pokój nr 21

tel: 25 785 44 11

e-mail: marlena.oniszk@jadow.az.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inspektor

Ewa Skwarska

I piętro, pokój nr 20

tel: 25 785 44 13

e-mail. ewa.skwarska@jadow.az.pl

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Opracowanie i realizacja gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Nadzór, organizacja i utrzymanie targowiska gminnego.
 4. Współpraca z Sądem Rejonowym w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych przez osoby skazane.
 5. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
 6. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego.
 7. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wykorzystania mieszkaniowego zasobem gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych będących w posiadaniu gminy w tym przygotowywanie projektów uchwał i przetargów.
 9. Ustalanie i egzekucja czynszu najmu i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
 10. Wyrażenie zgody na dokonanie ulepszeń w lokalach komunalnych oraz określenie sposobu rozliczania z tego tytułu.
 11. Prowadzenie egzekucji i eksmisji w sprawach lokalowych.
 12. Sprawowanie zarządu nad budynkami i budowlami stanowiącymi własność lub współwłasność oraz będącymi w posiadaniu gminy.
 13. Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem parku w Jadowie.
 14. Organizacja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.
 15. Prowadzenie apteczki punktu pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Do pobrania:

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości od właścicieli nieruchomości

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jadów

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wpis.doc

3. Wniosek o zmianę wpisu.doc

3. Wniosek o wykreślenie wpisu.doc

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe/ przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Zgłoszenie.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 05.11.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 15 980