RSS
A A A

Oświadczenia 2018

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka
Skarbnik Gminy Barbara Wójcik
Sekretarz Gminy Sławomir Miąskiewicz
Przemysław Walczuk - Kierownik Referatu Inwestycji

Justyna Winnicka - Bayram

Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego

Maria Wójcik - Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska
Łukasz Wójcik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
Sylwia Tryc - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
Anna Lipińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jadowie
Adam Wójcik
Elżbieta Kisiężopolska
Dorota Selman

Olga Dzięcioł

Oświadczenia Dyrektorów Szkół
Katarzyna Popowska
Maria Lewandowska
Aniela Dobosiewicz
Mirosław Roguszewski
Iwona Sadowska
Alicja Suchenek
Adam Bala
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik - Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Grabska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Ściborowska - Radna
Danuta Tarach - Radna
Olga Bieniek - Radna
Rafał Rozpara - Radny
Korekta do oświadczenia Radnego Rafała Rozpary
Zofia Chojecka - Radna
Łukasz Rudnik - Radny
Bożena Krasnodebska - Radna
Jerzy Archiciński - Radny
Wiesława Oniszk - Radna
Marzena Ołdak - Radna
Bogdan Zdanowski - Radny
Jacek Sulich - Radny
Zbigniew Ołówka - Radny



Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 04.06.2020
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 01.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 793