RSS
A A A

Kasa

Podinspektor

Ewa Mościcka

parter, pokój nr 5

e-mail: ewa.moscicka@jadow.az.pl

tel: 25 785 44 19

W kasie można wpłacić opłatę skarbową min. za:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania,
 2. wydanie odpisu aktów z Urzędu Stanu Cywilnego,
 3. wydanie zaświadczeń, za które przepisy prawa przewidują opłaty itp.


Wypłaty min. za:

 1. świadczenia rodzinne,
 2. swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 5. stypendia i zasiłki szkolne,
 6. zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych,
 7. dofinasowanie do zakupu podręczników...,
 8. zwroty akcyzy za paliwo.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 08.04.2020
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 261