RSS
A A A

SEKRETARZ GMINY

Sekretarz Gminy

Sławomir Miąskiewicz

I piętro, pokój nr 26

tel. 25 675-40-44 wew. 07

e-mail: slawomir.miaskiewicz@jadow.az.plPodległość: Sekretarz podlega bezpośrednio Wójtowi

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku :

1. organizacja pracy Urzędu, w tym opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego;
2. przedkładanie Wójtowi propozycji usprawniania pracy Urzędu;
3. inicjowanie doskonalenia kadr w tym szkoleń pracowników;
4. kontrola dyscypliny pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych pracowników;
5. przedstawianie Wójtowi propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczności wykonania nastąpi w czasie przyszłym;
6. kierowanie praktykami studenckimi i uczniowskimi w Urzędzie;
7. prowadzenie Biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów;
8. dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia;
9. nadzór nad wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe i utrzymanie urzędu;
10. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i innych, referendów ogólnokrajowych i gminnych oraz spisami organizowanymi przez GUS;
11. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem statutów;
12. zapewnienie Radzie i jej organom oraz radnym organizacyjnych warunków pracy;
13. współdziałanie z Wójtem w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
14. koordynowanie przygotowywania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu;
15. pełnienie funkcji koordynatora sporządzanych sprawozdań statystycznych przekrojowych tj.wymagających zebrania informacji z wielu dziedzin działalności gminy;nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie;
16. koordynacja prac związanych z organizacją, obchodów, rocznic, świąt państwowych oraz innych obchodów rocznicowych;
17. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
18. wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta.
19. Sekretarz sprawuje nadzór nad Referatem Organizacyjno - Społecznym.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 16.03.2020
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 13.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 442