RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2020

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 26.02.2020 r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MROZA W MIEJSCOWOŚCI BORZYMY, GM JADÓW

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 21.02.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 30.01.2020r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 30.01.2020 r.

ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 27.01.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 16.01.2020 r.

ws. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jadowie

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 10.01.2020 r.

ws. wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 10.01.2020 r.

ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 8.01.2020 r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 26.02.2020
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 444