RSS
A A A

rok 2019

Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 31.12.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 31.12.2019r.

ws. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 31.12.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019


Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 31.12.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 30.12.2019r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 16.12.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 16.12.2019r.

ws. wprowadzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 20.11.2019r.

ws. powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 18.11.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 18.11.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: MODERNIZACJA KOTŁOWNI BUDYNKU ZSP W URLACH

Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 18.11.2019r.

ws. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023

Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 14.11.2019r.

ws. projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Projekt uchwały
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 13.11.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  W URLACH

Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 08.11.2019r.

ws. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jadowie

Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 06.11.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W URLACH - ETAP II

Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 06.11.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ WYGLĄDAŁY-WUJÓWKA W KM 3+200-4+016

Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 05.11.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 31.10.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 29.10.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 28.10.2019r.

ws. uchylenia Zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora instytucji kultury, działających na terenie gminy Jadów

Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 28.10.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 28.10.2019r.

ws. wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 24.10.2019r.

ws. przyjęcia: "Programu zapewnienia i poprawy jakości" audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Jadów i jednostkach organizacyjnych 

Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 15.10.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 15.10.2019r.

ws. wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (Gimnazjum) w Jadowie

Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 09.10.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Wymianę na kotły gazowe istniejących piecy C.O. ( wraz z instalacją towarzyszącą ) w budynku Szkoły Podstawowej w Jadowie

Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 04.10.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 30.09.2019r.

ws. powołania operatów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 30.09.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 30.09.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 26.09.2019r.

ws. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ewakuacji pracowników i petentów z budynku Urzędu Gminy Jadów oraz praktyczne przeprowadzenie ewakuacji na wypadek pożaru

Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 13.09.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 06.09.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa drogi gminnej Wyglądały-Wujówka

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 29.08.2019r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 22.08.2019r.

ws. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzieć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 22.08.2019r.

ws. informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 14.08.2019r.

ws. przygotowana projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 12.08.2019r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadowie

Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 30.07.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 24.07.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 24.07.2019r.

ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Jadów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 11.07.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 04.07.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 01.07.2019r.

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jadów

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 440 w miejscowości Starowola

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 14.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jadowie

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10.06.2019r.

ws. czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 10.06.2019r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 04.06.2019r.

ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 31.05.2019r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 28.05.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 24.05.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadowie

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 22.05.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 22.05.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 30.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 30.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 15.04.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 11.04.2019r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 10.04.2019r.

ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 29.03.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Wymiana na kocioł gazowy istniejącego pieca C.O.( wraz z instalacją towarzyszącą) w budynku Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 18.03.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 15.03.2019r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jadów     

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 21.02.2019r.

ws. przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Przedszkoli z terenu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 18.02.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 31.01.2019r.

ws. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 25.01.2019r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. ustalenia hormonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 22.01.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 22.01.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15.01.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 10.01.2019r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 4.01.2019r.

ws. wprowadzenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora instytucji kultury, działających na terenie gminy Jadów                   

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 4.01.2019r.

ws. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-ArchitektonicznejOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 08.01.2020
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 843