RSS
A A A

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Ewelina Czerwińska

parter, pokój nr 11

tel: 25 785 44 03

e-mail: ewelina.czerwinska@jadow.az.pl


Zakres obowiązków na stanowisku:

W Urzędzie Stanu Cywilnego można:

 1. odtworzyć akt stanu cywilnego,
 2. uzyskać odpis aktów stanu cywilnego,
 3. uzyskać zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 4. dokonać czynności związanych z zawarciem związku małżeńskiego,
 5. złożyć oswiadczenie woli o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 6. dokonać czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska.

Z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności można:

 1. dokonać czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
 2. uzyskac zaświadczenie lub poswiadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu,
 3. uzyskac numer identyfikacyjny PESEL,
 4. uzyskać informacje adresowe ze zbioru danych osobowych,
 5. dokonać czynności związanej z uzyskaniem lub wymianą dowodów osobistych,
 6. uzyskac zaświadczenie o prawie do głosowania,
 7. dopisać sie lub wykreślić z listy wyborców.

Z zakresu zbiórek i zgromadzeń publicznych:

 1. rozpatrywanie podań i wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz cofanie zezwoleń,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebieganiem wszelkich zbiórek i zgromadzeń.


Do pobrania:

URZĄD STANU CYWILNEGO

Odtworzenie treści aktu cywilnego

1. Karta usług.doc

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

1. Karta usług.doc

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu lub zaświadczenia

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o akt urodzenia.doc

3. Wniosek o akt małżeństwa.doc

4. Wniosek o akt zgonu.doc

Sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

1. Karta usług.doc

2. Podanie o sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego.doc

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

1. Karta usług.doc  

2.  Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia.doc

3. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa.doc

4. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu.doc

Zawarcie małżeństwa

1. Karta usług - ślub cywilny.doc

2. Karta usług - ślub konkordatowy.doc

3. Karta usług - zawarcie związku małżeńskiego za granicą.doc

4. Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.doc

Zmiana imienia lub nazwiska

1. Karta usług - zmiana imienia.doc

2. Karta usług - zmiana nazwiska.doc

3. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby niepełnoletniej.doc

4. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.doc

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

1. Karta usług.doc

2. Protokół z oświadczenia o powrocie do nazwiska.doc

Zgłoszenie zgonu

1. Karta usług.doc

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Zameldowanie

1. Karta usług - pobyt czasowy.doc

2. Karta usług - pobyt stały.doc

3. Zgłoszenie_pobytu_czasowego.pdf

4. Zgłoszenie_pobytu stalego.pdf

Wymeldowanie

1. Karta usług - wymeldowanie z pobytu czasowego.doc

2. Karta usług - wymeldowanie z pobytu stałego.doc

3. Zgłoszenie wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf

4. Zgłoszenie wymeldowania_z_pobytu_stałego.pdf

Dowody osobiste

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wydanie_dowodu osobistego.pdf

Udostępnienie danych osobowych

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdfOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 18.10.2019
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 7 319