RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 30.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2019

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 24.07.2019r.

ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Jadów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 11.07.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 04.07.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 01.07.2019r.

ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jadów

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 440 w miejscowości Starowola

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 19.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 14.06.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jadowie

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10.06.2019r.

ws. czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 10.06.2019r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 04.06.2019r.

ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 31.05.2019r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 28.05.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 24.05.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadowie

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 22.05.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 22.05.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 30.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 30.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 29.04.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 15.04.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 11.04.2019r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 10.04.2019r.

ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 29.03.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 25.03.2019r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Wymiana na kocioł gazowy istniejącego pieca C.O.( wraz z instalacją towarzyszącą) w budynku Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 19.03.2019r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 18.03.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 15.03.2019r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 26.02.2019r.

ws. ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jadów     

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 21.02.2019r.

ws. przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Przedszkoli z terenu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 18.02.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 31.01.2019r.

ws. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 25.01.2019r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 23.01.2019r.

ws. ustalenia hormonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 22.01.2019r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 22.01.2019r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15.01.2019r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 10.01.2019r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 4.01.2019r.

ws. wprowadzenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora instytucji kultury, działających na terenie gminy Jadów                   

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 4.01.2019r.

ws. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-ArchitektonicznejOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 291