RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 23.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wymiar Podatków

Wymiar Podatków

parter, pokój nr 7

tel: 25 785 44 07


Kontakt:
Inspektor

Dorota Selman

e-mail: dorota.selman@jadow.az.pl

Zakres działania wymiaru podatków:

  1. Prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalania wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi oraz innych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy.
  2. Dokonywanie wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi oraz innych wydatków i opłat stanowiących dochody gminy.
  3. Wydawanie decyzji rocznych oraz decyzji zmieniających te zobowiązania w ciągu roku podatkowego.
  4. Przygotowywanie decyzji podatkowych do podatników.
  5. Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zawiadomień o zmianach przesyłanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
  6. Przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
  7. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
  8. Przyjmowanie pism, skarg, wniosków oraz listów dotyczących zadań wykonywanych na swoim stanowisku pracy.
  9. Sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie utraconych dochodów gminy do naliczenia subwencji należnej gminie.
  10. Współpraca z innymi instytucjami takimi jak : KRUS, ZUS, sądy, prokuratura.

Do pobrania

Zaświadczenie o stanie majątkowym

1. Karta usług.doc

2. podanie o zaświadczenie z RODO.doc

Zaświadczenia o niezaleganiu

1. Karta usług.doc

2. Podanie o niezaleganiu z RODO.doc

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

1. Karta usług.doc

2. Deklaracja na podatek leśny.pdf

3. Deklaracja na podatek rolny.pdf

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

5. RODO.doc

Deklaracje na podatek transportowy

1. Karta usług.doc

2. Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

3. Załącznik do deklaracji DT -1.pdf

4. Oświadczenie.doc

5. RODO.doc

Podatek akcyzowy

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

3. RODO.doc

Informacje podatkowe dla osób fizycznych

1. Karta usług.doc

2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach.pdf

3. Oświadczenie.doc

4. RODO.docOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 23.01.2019
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 5 499