RSS
A A A

Kadry i promocja

Inspektor ds. kadr i promocji

Justyna Winnicka-Bayram

parter, pokój nr 4

tel: 25 785 44 09

e-mail: justyna.winnicka@jadow.az.pl

Podległość: Wchodzi w skład referatu Organizacyjno - Społecznego i bezpośrednio podlega Sekretarzowi GminyZakres zadań na stanowisku z zakresu kadr :

1.sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników urzędu,
2.prowadzenie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy,
3.sprawy związane z powoływaniem i odwoływaniem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
4.sprawy związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych na staże, prace interwencyjne, przygotowania zawodowe itd.,
5.organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.

Do zadań z zakresu promocji należy :

1.prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
2.współudział w opracowywaniu harmonogramu imprez i organizacji imprez gminnych,
3.przygotowanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych,
4.dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego Gminy,
5.nadzór nad stroną internetową Urzędu,
6.współpraca z instytucjami kultury i innymi instytucjami w zakresie promocji Gminy,
7.współpraca z gminami w zakresie organizacji imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
8.współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
9.przygotowywanie informacji i tekstów prasowych, w tym przygotowywanie materiałów własnych oraz przyjmowanie i weryfikacja tekstów pozostałych.Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 23.01.2019
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 27.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 686