RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2018-2023

Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 12.12.2018r.

ws. wprowadzenia zmianw statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania doraźnej Komisji statutowej

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństtwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28.11.2018r.

ws. powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Lidia Tabor
Dokument z dnia: 07.12.2018
Dokument oglądany razy: 194