RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zastępca WójtaZastępca Wójta

Robert Denis

I piętro, pokój nr 23

tel. 25 675-40-44 wew. 37

e-mail. robert.denis@jadow.az.plZakres zadań i obowiązków Zastępcy Wójta:

Wójt przekazuje Zastępcy Wójta do osobistego wykonywania zadania w zakresie:

1. prowadzenia spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, przygotowywania materiałów i spotkań;
2. prowadzenia spraw związanych z kulturą i sztuką, kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, w tym koordynowanie działań i współpracy z instytucjami kultury, klubami sportowymi i innymi organizacjami społecznymi Gminy;
3. przeglądania i dekretowania korespondencji wpływającej do Urzędu oraz przedstawiania korespondencji Wójtowi;
4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i warunków działania Urzędu oraz nadzór w tym zakresie nad działalnością Referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
5. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym dbałość o właściwą obsługę interesantów sprawny obieg dokumentów oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków;
6. nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady;
7. prowadzenie centralnych rejestrów:
a) Zarządzeń Wójta,
b) skarg i wniosków,
c) wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
d) postanowień wydanych w trybie art. 65 Kpa

8. prowadzenie rejestrów jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz porozumień;
9. administrowanie oświatą w pełnym zakresie,
10. wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy Karta Nauczyciela;
11. przygotowywanie i prowadzenie narodowych spisów powszechnych;
12. pełnienie funkcji koordynatora rozpatrywanych skarg i wniosków;
13. sprawuje nadzór nad pracą:

a) samodzielnego stanowiska ds. gospodarki gruntami,
b) samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
c) samodzielnego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
d) samodzielnego stanowiska ds. oświaty,

14. współpracuje w imieniu organu z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz z księgowością oświatową w miejscu.Opublikował: Dorota Czuba
Publikacja dnia: 17.05.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 14.05.2011
Dokument oglądany razy: 614