RSS
A A A

rok 2017


Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 31.12.2017r.

ws. ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy

Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29.12.2017r.

ws. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 20.12.2017r.

ws. przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 20.12.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20.12.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 20.12.2017r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ NE 430221W (UL. POLNA) W MIEJSCOWOŚCI LETNISKO NOWY JADÓW

Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 15.12.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 15.12.2017r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 13.12.2017r.

ws. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 13.12.2017r.

ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 08.12.2017r.

ws. zmian w budzecie gminy Jadów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 08.12.2017r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 04.12.2017r.

ws. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jadów systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 04.12.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 23.11.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 20.11.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 20.11.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 14.11.2017r.

ws. projektu uchwały budżetowej

Część I

Część II

Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 13.11.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu pn. "Z ochroną środowiskaza pan brat"

Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 10.11.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 27.10.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 27.10.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 26.10.2017r.

ws. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2017r. i 2018r.

Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 23.10.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 20 października 2017r. 

ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 09.10.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwyciezców konkursu pn. "EKO-zwierzaki" w ramach projektu "Dożynki z ochroną przyrody"

Zarządzenia Nr 48/2017 z dnia 29.09.2017r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 65/2016 z dnia 28 listopada 2016r. dotyczącego centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Jadów i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 28.09.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 28.09.2017r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 18.09.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 31.08.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 28.08.2017r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W URLACH

Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 22.08.2017r.

ws. ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniomna zakup podręcznikówi materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 22.08.2017r.

ws. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 22.08.2017r.

ws. infromacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku

I część

II część

Zarządzenia Nr 39/2017 z dnia 16.08.2017r.

ws. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 11.08.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu ekologicznego pn. "Dożynki z ochroną przyrody"

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 08.08.2017r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 27.07.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 27.07.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 26.07.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 24.07.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 26.06.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 14.06.2017r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430204W W MIEJSCOWOŚCI SULEJÓW

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 12.06.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 08.06.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu pn. "Ekologiczna olimpiada w Gminie Jadów"

Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 05.06.2017r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 82/2015 Wójta Gminy Jadów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 05.06.2017r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430208W Url - Szewnica

Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 31.05.2017r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 31.05.2017r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 29.05.2017r.

ws. powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 22.05.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 19.05.2017r.

ws. powołania Komisji d odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430212W W MYSZADŁA - PODBALE

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 15.05.2017r.

ws. zmiany Zarzadzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 12.05.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 09.05.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 09.05.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 28.04.2017r.

ws. wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 maraca 2017 roku

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 31.03.2017r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 31.03.2017r.

ws. wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 29.03.2017r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 27.03.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2016 rok

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Część I

Część II

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 28.02.2017r.

ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 27.02.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24.02.2017r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 08.02.2017r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy zleconych prze Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10.01.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2017 rok Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 09.07.2018
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 03.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 901