RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 25.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2018

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 21.06.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 20.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadowie

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 18.06.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430211W WYGLĄDAŁY - WUJÓWKA

Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WUJÓWKA

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 07.06.2018r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i obsługi kasy

Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 24.05.2018r.

ws. przygotowania pojektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 24.05.2018r.

ws. zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Jadów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 18.05.2018r.

ws. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów - Borzymy

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 17.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 16.05.2018r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadowie

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 07.05.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 27.04.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 27.04.2018r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 25.04.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. sprawozdań w wykonania planów finansowych za 2017 rok

Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 28.03.2018r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Załączniki do zarządzenia Nr 14/2018

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 26.03.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 21.03.2018r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 09.03.2018r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 08.03.2018r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2018

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 07.03.2018r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Zarzadzenie Nr 8/2018 z dnia 16.02.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 25.01.2018r.

ws. wprowadzenia w Urzedzie Gminy Jadów systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 25.01.2018r.

ws. powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 23.01.2018r.

ws. ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarzadowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 18.01.2018r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gmina Jadów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

ws. zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozowjowych Szkół Podtsawowych z terenu Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 25.06.2018
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 25.01.2018
Dokument oglądany razy: 897