RSS
A A A

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Jadowa i Urli w Gminie Jadów, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji i pożyczki, w kwocie 199.864,00 zł”
„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Jadowa i Urli w Gminie Jadów, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji i pożyczki, w kwocie 199.864,00 zł”
"Odbudowa urządzeń melioracji podstawowej i szczególnej w miejscowości Myszadła, gmina Jadów dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji  w kwocie 10.627,20 zł"
"Odbudowa urządzeń melioracji podstawowej i szczególnej na terenie zurbanizowanym gmina Jadów dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 19.680,00 zł"Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 21.03.2018
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 193