RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Witamy na stronie

Urząd Gminy Jadów

ul. Jana Pawła II 17

05-280 Jadów

tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46

fax: 25 675-43-84

e-mail: jadow@o2.pl

NIP 125-13-34-791

REGON 000536427

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jadów

Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów

09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Aktualności

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

31.10.2018

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 29.10.2018r.

29.10.2018

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomościOpublikował: Dorota Czuba
Publikacja dnia: 14.05.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 234