RSS
A A A

rok 2016

Zarzadzenie Nr 76/2016 z dnia 31.12.2016r.

ws. sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych transakcji objetych podatkiem VAT w Gminie Jadów i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 30.12.2016r.

ws. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 30.12.2016r.

ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 28.12.2016r.

ws. zmian w budżecie gminy Jadó na 2016 rok

Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 27.12.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 27.12.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 19.12.2016r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 07.12.2016r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 05.12.2016r.

ws. powołania Komisji od odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Letnisko Nowy Jadów, Sitne oraz Strachów

Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 05.12.2016r.

ws. powołania Komisji od odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji:Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 05.12.2016r.

ws. powołania Komisji od odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji:Budowa sieci wodociągowej w msc. Sulejów

Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 28.11.2016r.

w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Jadów i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 28.11.2016r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jadów na lata 2016-2020”

Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 25.11.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 23.11.2016r.

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym naborze na partnera (spoza finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna ( wtym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wspracie rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 18.11.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 14.11.2016r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 31.10.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 27.10.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 25.10.2016r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publivznego i o wolontariacie na rok 2017"

Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 18.10.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 05.10.2016r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MSC. NOWINKI, SITNE, WÓJTY, BORZYMY

Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 05.10.2016r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYN (OWSIANKA)

Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 30.09.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 27.09.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 27.09.2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 21.09.2016r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Jadów do roku 2023"

Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 08.09.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 29.08.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 30.08.2016r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: budowa ulicy Leśnej w Urlach

Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 22.08.2016r.

w sprawie: przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejeździe kolejowym zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej

Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 18.08.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12.08.2016r.

w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny

Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 12.08.2016r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieleoletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 12.08.2016r.

w sprawie: informacji z wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 10.08.2016r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 10.08.2016r.

w sprawie: powołania Komisji do dobioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430232W SZEWNICA (GORZELNIA)- WĘŻÓWKA - ETAP I

Zarzadzenie Nr 39/2016 z dnia 27.07.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 27.07.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 27.07.2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 11.07.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 04.07.2016r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW

Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 14.06.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 06.06.2016r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 31.05.2016r.

w sprawie: wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której mieszka dziecko

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 25.05.2016r.

w sprawie: wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której mieszka dziecko

Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 20.05.2016r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 11.05.2016r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu ekologicznego pn. "Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Jadów"

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarzadzenie Nr 26/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: powolania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430225W W MIEJSCOWOŚCI PODBALE

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: powolania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA ULIC: ŻWIRKI I WIGURY, LESNEJ, KRÓTKIEJ I PIEŃKOWEJ W MSC. URLE

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Zarzadzenie Nr 21/2016 z dnia 26.04.2016r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25.04.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 20.04.2016r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w 2016r.

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 23.03.2016r.

w sprawie: rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 22.03.2016r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2015 rok

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 22.03.2016r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Część II

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w budzecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarzadzenie Nr 12/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 23.02.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 11.02.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 10.02.2016r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 19.01.2016r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2016 rok

Zarzadzenie Nr 3/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 14.01.2016r.

w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Komisji PrzetargowejOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 04.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 501