RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2017


Zarządzenie Nr 23/2017z dnia 22.05.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 19.05.2017r.

ws. powołania Komisji d odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430212W W MYSZADŁA - PODBALE

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 15.05.2017r.

ws. zmiany Zarzadzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 12.05.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 09.05.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jadowie

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 09.05.2017r.

ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 28.04.2017r.

ws. wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 maraca 2017 roku

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 26.04.2017r.

ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 31.03.2017r.

ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 31.03.2017r.

ws. wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 29.03.2017r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 27.03.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2016 rok

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Część I

Część II

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 28.02.2017r.

ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 27.02.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24.02.2017r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 08.02.2017r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy zleconych prze Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10.01.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2017 rok Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 03.01.2017
Dokument oglądany razy: 881