RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 29.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2017


Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 29.03.2017r.

ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 27.03.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2016 rok

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 24.03.2017r.

ws. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Część I

Część II

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 28.02.2017r.

ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 27.02.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24.02.2017r.

ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 08.02.2017r.

ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy zleconych prze Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017r.

ws. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10.01.2017r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2017 rok Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 03.01.2017
Dokument oglądany razy: 649