RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2016

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 11.05.2016r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu ekologicznego pn. "Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Jadów"

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarzadzenie Nr 26/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: powolania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430225W W MIEJSCOWOŚCI PODBALE

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: powolania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA ULIC: ŻWIRKI I WIGURY, LESNEJ, KRÓTKIEJ I PIEŃKOWEJ W MSC. URLE

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Zarzadzenie Nr 21/2016 z dnia 26.04.2016r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25.04.2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 20.04.2016r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w 2016r.

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 23.03.2016r.

w sprawie: rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 22.03.2016r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2015 rok

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 22.03.2016r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Część II

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w budzecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarzadzenie Nr 12/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 23.02.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 11.02.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 10.02.2016r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 19.01.2016r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2016 rok

Zarzadzenie Nr 3/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 14.01.2016r.

w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Komisji PrzetargowejOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 18.05.2016
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 04.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 515