RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2016

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w budzecie Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 16.03.2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2016-2021

Zarzadzenie Nr 12/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 23.02.2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 11.02.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 10.02.2016r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 19.01.2016r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2016 rok

Zarzadzenie Nr 3/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 14.01.2016r.

w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Komisji PrzetargowejOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 17.03.2016
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 04.01.2016
Dokument oglądany razy: 619