RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

14.11.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.)

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznejOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 04.04.2011
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 311