RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

31.10.2018

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 29.10.2018r.

29.10.2018

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomościOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 04.04.2011
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 188