RSS
A A A

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

19.11.2020

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)


Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, z dnia 21 sierpnia 2020 r., zmieniony w dniu 13 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.34.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4328W (ul. Kwiatowa) na odcinku od dz. ew. nr 102 obręb 0019-Sulejów do skrzyżowania z ul. Ogrodową, Kościelną i Leśną (wraz ze skrzyżowaniem) oraz nr 4330W (ul. Ogrodowa, ul. Szosa Jadowska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do dz. ew. nr 640 obręb 0019-Sulejów w miejscowości Sulejów, gmina Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 102 (102/1, 102/2), 101 (101/1, 101/2), 100 (100/1, 100/2), 99 (99/1, 99/2), 98 (98/1, 98/2), 97 (97/1, 97/2), 96 (96/1, 96/2), 95 (95/1, 95/2), 94 (94/1, 94/2), 93 (93/1, 93/2), 92 (92/1, 92/2), 91 (91/1, 91/2), 90 (90/1, 90/2), 89 (89/1, 89/2), 87 (87/1, 87/2), 82 (82/1, 82/2), 81 (81/1, 81/2), 80 (80/1, 80/2), 78 (78/1, 78/2), 76/2 (76/6, 76/7), 76/5 (76/8, 76/9), 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 842 (842/1, 842/2), 75 (75/1, 75/2), 74 (74/1, 74/2), 72 (72/1, 72/2), 71/5 (71/6, 71/7), 70/3 (70/6, 70/7), 70/4 (70/8, 70/9), 70/5 (70/10, 70/11), 67 (67/1, 67/2), 66 (66/1, 66/2), 64 (64/1, 64/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 123/2 (123/4, 123/5), 123/3 (123/6, 123/7), 125 (125/1, 125/2), 128 (128/1, 128/2), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 130 (130/1, 130/2), 131 (131/5, 131/6), 132 (132/1, 132/2), 134 (134/1, 134/2), 49 (49/1, 49/2), 46 (46/1, 46/2), 45 (45/1, 45/2), 44 (44/1, 44/2), 41 (41/1, 41/2), 40 (40/1, 40/2), 39 (39/1, 39/2), 38 (38/1, 38/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 107 (107/1, 107/2), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 116 (116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2), 118 (118/1, 118/2), 120/1 (120/10, 120/11), 762/2 (762/3, 762/4), 714 (714/1, 714/2), 712 (712/1, 712/2), 709 (709/1, 709/2), 641 (641/1, 641/2), 640 (640/1, 640/2), 35 (35/1, 35/2), 713 (713/1, 713/2, 713/3) w obrębie 0019 – Sulejów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
 ew. nr: 103 w obrębie 0019 – Sulejów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 762/1 w obrębie 0019 – Sulejów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 63, 57/1, 50/1, 72 (72/1, 72/2), 67 (67/1, 67/2), 66 (66/1, 66/2), 125 (125/1, 125/2), 123/3 (123/6, 123/7), 123/2 (123/4, 123/5), 122 (122/1, 122/2), 121 (121/1, 121/2), 49 (49/1, 49/2), 115 (115/1, 115/2), 114 (114/1, 114/2), 40 (40/1, 40/2), 39 (39/1, 39/2), 38 (38/1, 38/2), 107 (107/1, 107/2), 106 (106/1, 106/2), 104 (104/1, 104/2), 712 (712/1, 712/2) w obrębie 0019 – Sulejów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):
 ew. nr: 63, 57/1, 50/1, 67 (67/1, 67/2), 66 (66/1, 66/2), 125 (125/1, 125/2), 123/3 (123/6, 123/7), 123/2 (123/4, 123/5), 122 (122/1, 122/2), 121 (121/1, 121/2), 49 (49/1, 49/2), 115 (115/1, 115/2), 114 (114/1, 114/2), 40 (40/1, 40/2), 39 (39/1, 39/2), 38 (38/1, 38/2), 107 (107/1, 107/2), 106 (106/1, 106/2), 104 (104/1, 104/2), 712 (712/1, 712/2) w obrębie 0019 – Sulejów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przyjęć interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 19.11.2020

Dokument oglądany razy: 19
« inne aktualności