RSS
A A A

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

28.07.2020

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 01.06.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.28.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339W (ul. Urlańska i ul. Poniatowskiego) na odcinku od granicy obrębów 0018 Strachów i 0005 Iły do działki nr ew. 802 obręb 0021 Urle, gmina Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 52/39 (52/54, 52/55), 52/44 (52/56, 52/57), 54 (54/1, 54/2), 57 (57/1, 57/2), 58/1 (58/10, 58/11), 58/6 (58/12, 58/13), 58/7 (58/14, 58/15), 60/1 (60/3, 60/4), 60/2 (60/5, 60/6), 61/2 (61/5, 61/6), 61/4 (61/7, 61/8), 64 (64/1, 64/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2), 74/4 (74/10, 74/11), 74/5 (74/12, 74/13), 75 (75/1, 75/2), 78/5 (78/10, 78/11), 78/6 (78/12, 78/13), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81/1 (81/6, 81/7), 81/2 (81/8, 81/9), 82/1 (82/5, 82/6), 83 (83/1, 83/2), 84/1 (84/3, 84/4), 85/3 (85/7, 85/8), 87/3 (87/6, 87/7), 87/5 (87/8, 87/9), 88/3 (88/5, 88/6), 88/4 (88/7, 88/8), 89/6 (89/50, 89/51), 89/32 (89/52, 89/53), 90/3 (90/7, 90/8), 90/5 (90/9, 90/10), 93/1 (93/7, 93/8), 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 96/1 (96/3, 96/4), 96/2 (96/5, 96/6), 98 (98/7, 98/8), 99/6 (99/12, 99/13), 99/7 (99/14, 99/15), 99/11 (99/16, 99/17), 103/8 (103/47, 103/48), 103/9 (103/49, 103/50), 103/21 (103/51, 103/52), 103/29 (103/53, 103/54), 104/3 (104/4, 104/5), 105/2 (105/7, 105/8), 105/3 (105/9, 105/10), 106/3 (106/4, 106/5), 107/6 (107/69, 107/70), 107/27 (107/71, 107/72), 107/29 (107/73, 107/74), 108/4 (108/10, 108/11), 108/9 (108/12, 108/13), 109/14 (109/45, 109/46), 109/38 (109/47, 109/48), 109/41 (109/49, 109/50), 110/9 (110/12, 110/13), 110/10 (110/14, 110/15), 111/3 (111/15, 111/16), 111/11 (111/17, 111/18), 114/3 (114/13, 114/14), 114/11 (114/15, 114/16), 115/17 (115/33, 115/34), 115/20 (115/35, 115/36), 115/24 (115/37, 115/38), 116/7 (116/19, 116/20), 116/8 (116/21, 116/22), 116/17 (116/23, 116/24), 117/17 (117/22, 117/23), 118/13 (118/15, 118/16), 119/15 (119/17, 119/18), 120/1 (120/11, 120/12), 120/10 (120/13, 120/14), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 124/6 (124/8, 124/9), 124/7 (124/10, 124/11), 125/22 (125/53, 125/54), 128/1 (128/5, 128/6), 128/3 (128/7, 128/8), 129/7 (129/19, 129/20), 130/16 (130/26, 130/27), 134/5 (134/33, 134/34), 134/13 (134/35, 134/36), 134/30 (134/37, 134/38), 155 (155/1, 155/2) obręb 0005 Iły, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,
 ew. nr: 308 (308/1,308/2), 314 (314/1, 314/2), 456/5 (456/6, 456/7), 461 (461/1, 461/2), 462/3 (462/6, 462/7), 462/4 (462/8, 462/9), 462/5 (462/10, 462/11), 466 (466/1, 466/2), 469 (469/1, 469/2), 479/1 (479/2, 479/3), 484 (484/1, 484/2), 491/1 (491/2, 491/3), 493/1 (493/2, 493/3), 495/1 (495/2, 495/3), 497/1 (497/2, 497/3), 500/1 (500/2, 500/3), 502/1 (502/2, 502/3), 504/1 (504/2, 504/3), 507/1 (507/2, 507/3), 509/1 (509/2, 509/3), 512/1 (512/2, 512/3), 514/1 (514/2, 514/3), 516/1 (516/2, 516/3), 518/1 (518/2, 518/3), 520/1 (520/2, 520/3), 522/1 (522/2, 522/3), 524 (524/1, 524/2), 525 (525/1, 525/2), 526 (526/1, 526/2), 527 (527/1, 527/2), 528 (528/1, 528/2), 529 (529/1, 529/2), 530 (530/1, 530/2), 531/4 (531/7, 531/8), 538/3 (538/11, 538/12), 538/5 (538/13, 538/14), 538/8 (538/15, 538/16), 538/9 (538/17, 538/18), 538/10 (538/19, 538/20), 542/1 (542/14, 542/15), 544 (544/1, 544/2), 545 (545/1, 545/2), 546 (546/1, 546/2), 547 (547/1, 547/2), 548 (548/1, 548/2), 549 (549/1, 549/2), 550 (550/1, 550/2), 551 (551/1, 551/2), 552 (552/1, 552/2), 553 (553/1, 553/2), 554 (554/1, 554/2), 555 (555/1, 555/2), 556 (556/1, 556/2), 557 (557/1, 557/2), 558 (558/1, 558/2), 559 (559/1, 559/2), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562 (562/1, 562/2), 563 (563/1, 563/2), 567 (567/1, 567/2), 568 (568/1, 568/2), 569 (569/1, 569/2), 570 (570/1, 570/2), 636/9 (636/13, 636/14), 640 (640/1, 640/2, 640/3), 656 (656/1, 656/2), 776/1 (776/2, 776/3), 799/3 (799/4, 799/5) obręb 0021 Urle, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Powiatu Wołomińskiego:
 ew. nr 59, 84/2, 87/2, 88/2, 90/2, 91/2, 92/2, 110/11, 114/12, 116/18, 118/14, 130/17, 130/15, 134/32, 85/6, 86/6, 86/4, 89/37, 97/7, 97/5, 102/2, 103/20, 107/30, 107/28, 109/42, 117/21, 119/16, 123/6, 129/16, 125/45, 125/43, 125/41, 131/19, 131/17, 153/2, 152/2, 154/2 obręb 0005 Iły, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 130/25, 117/19, 100 obręb 0005 Iły, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,
 ew. nr: 537 obręb 0021 Urle, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 604 obręb 0018 Strachów, jedn. ewid. 143406_2 Jadów
 ew. nr: 155 (155/1, 155/2), 85/2, 85/5, 84/1 (84/3, 84/4), 87/3 (87/6, 87/7), 87/5 (87/8, 87/9), 110/10 (110/14, 110/15), 110/9 (110/12, 110/13), 114/3 (114/13, 114/14), 114/11 (114/15, 114/16), 117/20, 118/13 (118/15, 118/16), 123/13, 125/40 obręb 0005 Iły, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,
 ew. nr: 530 (530/1, 530/2), 531/4 (531/7, 531/8), 572/1, 573/1, 531/3, 535, 536/1, 636/1, 743/1, 745/3, 636/8, 641 obręb 0021 Urle, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):
 ew. nr: 78/6 (78/12, 78/13), 82/1 (82/5, 82/6), 85/2, 85/5, 84/1 (84/3, 84/4), 87/3 (87/6, 87/7), 87/5 (87/8, 87/9), 89/32 (89/52, 89/53), 105/2 (105/7, 105/8), 103/29 (103/53, 103/54), 109/14 (109/45, 109/46), 110/9 (110/12, 110/13), 110/10 (110/14, 110/15), 111/11 (111/17, 111/18), 114/3 (114/13, 114/14), 114/11 (114/15, 114/16), 117/20, 118/13 (118/15, 118/16), 119/1, 123/13, 129/15, 125/40, 125/22 (125/53, 125/54), 131/16 obręb 0005 Iły, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,
 ew. nr: 530 (530/1, 530/2), 531/4 (531/7, 531/8), 572/1, 573/1, 531/3, 535, 536/1, 636/1 obręb 0021 Urle, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznym– tel. 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 28.07.2020

Dokument oglądany razy: 118
« inne aktualności